Als er te weinig geld is voor het legaat…

06.03.2018

Stel: er zit € 100.000,-- in een erfenis en er zijn twee erfgenamen. Er is een testament en de overledene heeft € 120.000,-- toegekend (een legaat) aan een derde. Er zijn geen andere kosten of schulden in de erfenis. Er is dus € 20.000,--- tekort om het legaat te kunnen voldoen. Wat gebeurt er dan? Ik onderscheid 3 situaties:

1. Beide erfgenamen hebben de erfenis beneficiair aanvaard

De derde is schuldeiser van de erfenis. Er is € 100.000,-- beschikbaar in de erfenis. Het legaat wordt met € 20.000,-- verminderd. Aangezien de erfgenamen de erfenis beneficiair hebben aanvaard, hoeven zij dat verschil niet te betalen met eigen geld. De derde ontvangt € 100.000,--.

2. Beide erfgenamen hebben de erfenis zuiver aanvaard

Ook nu wordt het legaat met € 20.000,-- verminderd. Echter, aangezien beide erfgenamen de erfenis zuiver hebben aanvaard, moeten zij ieder € 10.000,-- met eigen geld aan de derde betalen. De derde ontvangt € 120.000,--.

3. Eén erfgenaam heeft de erfenis zuiver aanvaard en de andere erfgenaam heeft de erfenis beneficiair aanvaard

Het legaat wordt wederom met € 20.000,-- verminderd. Alleen de erfgenaam die de erfenis zuiver heeft aanvaard, moet € 10.000,-- met eigen geld aan de derde betalen. De derde ontvangt € 110.000,--.

De erfgenaam die de erfenis zuiver heeft aanvaard, kan voorkomen dat met eigen geld een bedrag aan de derde moet worden betaald. Zodra die erfgenaam bekend wordt met het testament waarin staat dat de overledene € 120.000,-- heeft toegekend aan de derde, kan hij de kantonrechter verzoeken om de erfenis alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Er geldt een strikte termijn van 3 maanden vanaf de dag dat de erfgenaam bekend wordt met de inhoud van het testament. Let op, andere schulden die de erfgenaam kende (of behoorde te kennen) moet hij wel met eigen geld betalen als er niet genoeg geld in de erfenis zit.

Beneficiaire aanvaarding heeft nog steeds de voorkeur, zoals uit dit voorbeeld maar weer eens blijkt. Er is een escape, maar snel handelen is een must! Laat je daarom adviseren door een erfrechtspecialist. Neem voor vragen over het bovenstaande of andere kwesties die zien op erfenissen contact met Jeroen Peet op om de mogelijkheden te bespreken.