Aansprakelijkheid / verzekeringen

Aansprakelijkheid

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in vrijwel alle vormen van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld:

  • schadeclaims in verband met niet nakoming van overeenkomsten of onrechtmatig handelen;
  • geschillen over wanbetaling;
  • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, werkgevers en werknemers;
  • aansprakelijkheid in de bouw of bij verhuur;
  • milieu- en bodemverontreiniging;
  • aansprakelijkheid rondom hypotheekverlening;
  • productaansprakelijkheid;
  • aansprakelijkheid voor beroepsfouten, verzekeringsclaims etc.

Verzekeringen

Naast de begeleiding bij aansprakelijkheidskwesties zijn enkele van onze advocaten gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, onder meer op het gebied van schadeverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor transportbedrijven en logistieke bedrijven, reders (P&I), goederentransportverzekeringen, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en andere zakelijke verzekeringen.

Procedures

Soms is het onvermijdelijk dat het op een procedure aankomt. Wij beschikken over de ervaring en expertise om u daarin bij te staan. Dat varieert van beslagleggingen tot het voeren van kort gedingen, reguliere procedures voor de rechtbanken en hoven en (internationale) arbitrages.

Contactpersonen