SAVE THE DATE - Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht 2019

SAVE THE DATE

Wij gaan het jaar 2019 goed van start en organiseren begin volgend jaar wederom het Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht. Het seminar zal plaatsvinden op donderdagochtend 14 februari 2019 vanaf 9.00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Meer informatie over de inhoud en het programma volgt begin 2019.

Aangezien u reeds voor 14 februari 2019 te maken kunt krijgen met een aantal belangrijk actuele onderwerpen, informeren wij u nu alvast over de volgende wijzigingen:

  • per 1 januari 2019 krijgt de partner meer verlof na geboorte van een kind. Onder de huidige wetgeving heeft de partner recht op 2 dagen betaald verlof. Dit wordt verruimd naar 5 dagen;
  • met ingang van 1 januari 2019 wordt de duur van de 30% regeling voor expats verkort van 8 naar 5 jaar;
  • mogelijk betaalt u te veel premie WHK. Vanaf 1 januari 2014 wordt een werknemer die ziek uit dienst gaat, aan de werkgever ‘toegerekend’. Dit heeft vaak een verhoging  van de gedifferentieerde premies tot gevolg. Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat werknemers die vóór 23 april 2012 ziek uit dienst zijn gegaan, niet mogen worden meegerekend bij de bepaling van de premie WHK. In de praktijk blijkt de Belastingdienst dat wel te doen. Aangezien de beslissingen WHK eind november 2018 zijn verzonden, kunt u daar nu nog tegen in bezwaar gaan;
  • per 1 januari 2019 worden de criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. De regeling houdt in dat werkgevers met minder dan 25 werknemers bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden bij de berekening van de transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden het arbeidsverleden van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen laten, waardoor de transitievergoeding (veel) lager kan uitvallen. Deze voorwaarden worden enigszins verruimd, zodat eerder een beroep op de regeling kan worden gedaan. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019.

Heeft u met een van deze onderwerpen te maken, neem dan contact met ons op. Deze en andere onderwerpen zullen tijdens het seminar aan bod komen.

 

Wij zien u graag op 14 februari 2019!