P. (Pier) Beerda

Pier (1986) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij heeft in 2012 de ondernemingsrechtelijke master Onderneming & Recht cum laude afgerond. In 2019 is hij in dienst getreden bij Van den Herik & Verhulst. Voordien was Pier zes jaar werkzaam bij NautaDutilh, een van de grootste Nederlandse advocatenkantoren.

Pier is gespecialiseerd in ondernemings- en insolventierecht en procedeert en adviseert op beide rechtsgebieden.

Procespraktijk

 • geschillen over commerciële contracten
 • geschillen tussen aandeelhouders/certificaathouders, bestuur en/of RvC
 • overnamegeschillen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • geschillen in en rondom faillissementen en bedrijven in moeilijkheden

Adviespraktijk

 • corporate governance
 • advisering rond bestuurdersaansprakelijkheid
 • vennootschapsrecht
 • opstellen en beoordelen van (inter)nationale commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden
 • advisering van schuldeisers van bedrijven in moeilijkheden

Pier verliest het belang van de cliënt niet uit het oog en is creatief in het bedenken van oplossingen. Soms is procederen de enige manier om een geschil op te lossen, maar Pier zal altijd eerst verkennen of er ook andere mogelijkheden zijn om een geschil tot een goed einde te brengen.

Publicaties

 • P. Beerda, ‘Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid, een andere discipline’, NTBR 2012/52
 • P. Beerda & L. Klapwijk, ‘De invloed van de Wet werk en zekerheid op bad leaver-bepalingen in managementparticipatieovereenkomsten’, V&O 2015, nr. 3, p. 42-46.

Opleidingen

 • Duale Master Onderneming en Recht (Cum Laude) Radboud Universiteit Nijmegen (2012)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Pier Beerda has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

 • Insolvency Law

Based on this registration, Pier is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.